Projekty

Projekty

Budowa kanalizacji deszczowej budynku wielorodzinnego na ul. Nepalskiej.

Inwestror: HOSSANOVA