Projekty

Projekty

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wygodnej.

INWESTOR: Gmina Czernica

Budowa kanalizacji  sanitarnej DN200 PVC SN8 w rejonie ul. Wygodnej w miejscowości Gajków, Gmina Czernica. 

Gajków, 2019

galeria realizacji