Projekty

Projekty

Budynek krytej pływalni wraz z zespołem zewnętrznych basenów sportowo-rekreacyjnych

Inwestror: Gmina Wrocław

Odwodnienie wykopu pod budynek niecki basenowej oraz budynku technologicznego  metodą igłofiltrów. Wykop zabezpieczony ścinką szczelną zakotwioną w gruntach. 

Wrocław, 2017

galeria realizacji