Projekty

Projekty

Hala magazynowa w Ligocie Pięknej

Sieci kanalizacji sanitarnej DN 200, oraz deszczowej DN600-DN250 wraz z pompownią oraz separatorem. Sieć ppoż oraz wody użytkowej wraz z komorą wodomierzową. 

galeria realizacji