Projekty

Projekty

Odwodnienie wykopu budynku mieszkalnego metodą igłofiltrów.

Odwodnienie wykopu o powierzchni ok. 800m2 budynku mieszkalnego metodą igłofiltrów. Wykop zabezpieczony ścianką szczelną  dogłębioną do warstwy gruntów nieprzepuszczalnych.  

Wrocław, 2019

galeria realizacji