Projekty

Projekty

Odwodnienie wykopu budynku wielorodzinnego - drenaż DN150.

Odwodnienie wykopu budynku wielorodzinnego o powierzchni 7 380 m2 , drenaż francuski DN150.


Wrocław, 2019 

galeria realizacji