Projekty

Projekty

Zakład przetwórstwa mięsnego w Marcinowicach

Inwestor: DARVIT

Kompleksowe wykonanie  sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz deszczowej wraz z wylotem do rowu. Montaż kanalizacji podposadzkowej wraz separatorem tłuszczu.

Marcinowice, 2019