Projekty

Projekty

Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Białostockiej

Inwestor: MT Project

Sieć kanalizacji sanitarnej,  wodociągowej oraz deszczowej wraz z przyłączami 

Wrocław, 2018