Sieci

Sieci

Sieci

Wykonujemy kompleksowo: sieci wodociągowe, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, pompownie, roboty inżynieryjne, przyłącza wodociągowe, przyłącza kanalizacji sanitarnej przy zastosowaniu technologii wykopowych oraz bezwykopowych takich jak: przyciski, przewierty sterowane oraz przewierty horyzontalne HDD.
W swojej pracy wykorzystujemy nowoczesny sprzęt, który umożliwia nam szybkie i sprawne wykonywanie robót.

Pracujemy wyłącznie na sprawdzonych i najlepszych materiałach budowlanych, które zapewniają wieloletnią funkcjonalność zamontowanych instalacji.

zobacz także