Stabilizacja gruntu

Stabilizacja gruntu

Stabilizacja Gruntu

Stabilizowanie gruntu wykonywane  na miejscu to proces technologiczny polegający na rozdrobnieniu a następnie  zmieszaniu gruntu z materiałem stabilizującym tj. cementem, wapnem celem uzsyskania optymalnego uziarnienia.

W efekcie uzyskujemy podłoże o odpowiedniej nośności, wytrzymałości, mrozoodporności i wodoszczelności, bez konieczności wykonywania wymiany gruntu.

Osuszanie gruntu 

Dodatek wapna powoduje przede wszystkim zmniejszenie wilgotności gruntu, które podczas gaszenia  wiąże wodę i dodatkowo w skutek reakcji egzotermicznej powoduje dodatkowe wysuszenie gruntu.


zobacz także